Αρχικη

3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας,
«Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση»

28, 29 & 30 Ιουνίου 2014

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5, Πλάκα, Αθήνα

~~~

Το περιβάλλον μάθησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της εκπαίδευσης, επηρεάζοντας την αντίληψη, τη γνώση, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και τον χαρακτήρα των μαθητών. Η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας αναγνωρίζοντας αυτό τον σημαντικό ρόλο, διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 3ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας με θέμα ‘Ακουστική Οικολογία και Εκπαίδευση’. Στην διοργάνωση του συνεδρίου συμμετέχουν επίσης η Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το συνέδριο αφορά εκπαιδευτικούς, γονείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, μαθητές, φοιτητές και πολίτες που ενδιαφέρονται για την βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης.

Σκοπός του συνεδρίου είναι α) να διευκολύνει την επικοινωνία ανθρώπων από διαφορετικά πλαίσια των οποίων οι δράσεις συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ακουστικό περιβάλλον και την εκπαίδευση, β) να αναδείξει προβλήματα των ηχοτοπίων μάθησης και δημιουργικές προσεγγίσεις σε αυτά, γ) να ερευνήσει θέματα διδακτικής της Ακουστικής Οικολογίας σε διάφορες ηλικίες και σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα αντλώντας από παραδοσιακές και σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, δ) να εξετάσει τη σχέση της εκπαιδευτικής διάστασης της ακουστικής οικολογίας με άλλα αντικείμενα όπως η Μουσική, η Ακουστική, η Οικολογία, η Βιολογία, η Βιοακουστική, η Ψυχολογία, η Αρχιτεκτονική, η Πολεοδομία, η Ιατρική, η Νομική, και η Περιβαλλοντική Ηθική, ε) να παρουσιάσει έργα συνθέσεων ηχοτοπίου Ελλήνων συνθετών, και στ) να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές να παρουσιάσουν επιλεγμένες εργασίες τους σε θέματα ακουστικής οικολογίας.

Το συνέδριο περιλαμβάνει, προφορικές εισηγήσεις, στρογγυλά τραπέζια, παρουσιάσεις ‘καφενείου’ (α. από επιστήμονες και β. από μαθητές και φοιτητές), συναυλίες συνθέσεων ηχοτοπίου, και εργαστήρια. Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση της έγκαιρης εγγραφής.